+420 800 800 260 info@abispecial.eu

Ostatní služby

Kromě standardních bezpečnostních služeb jsme schopni nabídnout klientům i další specifické služby jako jsou například:

Požární ochrana a BOZP
Svým klientům nabízíme komplexní řešení v problematice požární ochrany a bezpečnosti práce. Jsme připraveni zajistit projekt, dodávku i montáž systémů požární ochrany a provádět jejich následní revize. Připravíme plány pro případné krizové situace jako jsou požár, výpadek energie, apod.

Zajistíme proškolení všech zaměstnanců klienta v oblasti PO a BOZP. Zpracujeme všechnu potřebnou dokumentaci dle platných legislativních norem a provedeme pravidelné kontroly dodržování předpisů na pracovištích. Připravíme plán kontrol a revizí technických zařízení.

Audit bezpečnostního systému

  • nezávislý audit bezpečnostního systému (ostraha, technologické
  • zabezpečení)
  • testy integrity
  • nastavení bezpečnostní politiky
  • tvorba prováděcí dokumentace
  • provádění kontrol nastavených procesů

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.

1 + 14 =

PŘÍSTUP PRO KLIENTY

ABI Special s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4
zelená linka: +420 800 800 260
e-mail: info@abispecial.eu

PRACUJ V ABIS +420 800 800 260